หวยงวดวันที่ 17 มกราคม 2566

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

812518 812520
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

079167 245452 473996 710821 982005
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

016019 093556 193365 219488 223633 391246 486746 606241 672221 962293
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

021948 128019 198417 280517 334712 411805 532531 604010 800800 927346 084117 136717 216869 283175 359272 452602 547462 677838 818874 938995 085492 152365 224077 284395 376006 458172 556831 701788 852102 943654 119601 167502 230625 321824 390256 515227 600254 770793 897628 997406 123868 169006 234033 334100 409719 517066 603865 791372 904899 999098
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

003082 107773 194752 318520 433199 561791 662448 718968 821798 905976 006565 108442 198360 323565 473681 579032 667254 722213 835628 908165 007012 109102 207700 328061 487472 587489 675684 739593 840762 915890 026553 153585 251602 363174 495997 590430 694125 744978 842418 917491 033303 163811 252141 370839 503914 597855 697236 748852 858298 921114 036338 167763 258767 383048 512578 601609 705554 771236 859158 921134 047991 170598 259788 388041 518350 618441 706203 782563 874505 927934 082959 177995 268352 390587 533411 637482 711581 804268 884952 955939 086998 187304 287581 398107 544372 644752 711818 805123 892078 956840 101686 191032 288641 401528 553840 658015 713308 807128 902558 973695