หวยงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

620404 620406
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

056789 303189 515956 586271 607476
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

056712 075824 170171 250025 261874 281032 313054 567109 627854 988478
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

008252 058946 244457 324725 390886 470952 512280 572405 617448 875007 016074 060264 247675 345779 394170 477243 528492 580041 687242 875507 029830 093016 265815 357785 395828 497791 539103 581419 757410 887660 045286 100579 272588 362527 439836 503329 540981 587399 765593 901089 046831 160655 314470 366277 453182 504781 549126 608529 860215 944484
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

016572 085221 150457 296131 419681 501643 634770 746693 846098 906732 018146 099028 189596 315493 421047 523657 674568 750081 848068 906873 019627 110315 189780 323161 421210 529579 674948 778808 863487 922481 039719 117125 226658 351356 421721 530582 694772 807141 867774 926074 047765 124128 234905 362267 437056 533396 705180 808930 869671 945782 052999 128865 237827 362296 446952 553416 705753 810102 875688 946408 054629 131914 238633 363331 447113 559402 709209 824142 877696 966507 059501 132335 242139 380639 465036 573262 724818 827372 879805 977959 067000 136511 248447 392720 465769 580027 729920 831016 886700 979341 079043 137500 264670 412912 479584 601367 739497 839721 893943 994517