หวยงวดวันที่ 01 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 มีนาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

61904 61906
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

054852 406741 462729 968484 974551
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

014226 137187 137904 360370 477621 507696 558421 887054 897071 954907
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

014670 083881 152371 283095 312654 389769 472285 591703 702151 868188 014977 089430 159286 288443 318319 397293 474482 611484 714852 868784 032350 114381 184335 289590 346992 441726 483101 639178 781143 883050 032732 118641 209268 300967 371222 448014 522647 652362 860524 888200 045636 125559 279049 307804 376408 468247 554316 673403 866003 983252
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

025607 115625 182606 291918 380908 515832 605178 715682 829924 902707 045242 117174 187485 295150 386858 517365 615772 718186 829942 907255 052668 120660 202793 303449 393324 529410 616661 725659 842728 937610 061804 139977 216823 306542 416862 538017 622672 726138 843108 940291 062292 141218 220452 316909 421339 575461 640865 745163 848783 963274 073798 147667 224220 331358 433470 584357 662534 766715 850844 969138 077670 165543 239924 359221 471553 584409 662922 784425 866457 989184 079663 176719 240573 363484 484512 586180 673370 790830 873307 990671 109948 176920 243536 365494 495529 587779 676718 798979 893630 991504 113490 178675 247082 375763 502107 604235 695901 826723 896356 998970